กิจกรรม

Loading กิจกรรม
ค้นหากิจกรรม

Event Views Navigation

เลือกกิจกรรม แหล่งเรียนรู้

จังหวัด

วัยการศึกษา

คืนค่าใหม่

กิจกรรม › แหล่งเรียนรู้

พิพิธภัณฑ์วัดธรรมจักรเสมาราม นครราชสีมา

1 มกราคม 2018 - 31 ธันวาคม 2018
|กิจกรรมต่อเนื่อง (ดูทั้งหมด)

An event every year that begins at 8:00am on of , repeating indefinitely

อดีตกาลของเมืองเสมา เป็นชุมชนโบราณสมัยทวารวดี มีร่องรอยของความรุ่งเรืองของพระพุท…

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ปทุมธานี

1 มกราคม 2018 - 31 ธันวาคม 2018
|กิจกรรมต่อเนื่อง (ดูทั้งหมด)

An event every year that begins at 8:00am on of , repeating indefinitely

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตามอ…

พิพิธภัณฑ์อาวุธและการสู้รบ (ฐานยิงสนับสนุนอิทธิ)

1 มกราคม 2018 - 31 ธันวาคม 2018
|กิจกรรมต่อเนื่อง (ดูทั้งหมด)

An event every year that begins at 8:00am on of , repeating indefinitely

ฐานอิทธิ (พิพิธภัณฑ์อาวุธ) บริเวณนี้เคยเป็นฐานปืนใหญ่ยิงสนับสนุนการสู้รบ เป็นฐาน…

ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน พังงา

1 มกราคม 2018 - 31 ธันวาคม 2018
|กิจกรรมต่อเนื่อง (ดูทั้งหมด)

An event every year that begins at 8:00am on of , repeating indefinitely

ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา เป็นโครงการท…

พิพิธภัณฑ์ค่ายจิรประวัติ นครสวรรค์

1 มกราคม 2018 - 31 ธันวาคม 2018
|กิจกรรมต่อเนื่อง (ดูทั้งหมด)

An event every year that begins at 8:00am on of , repeating indefinitely

วัตถุพิพิธภัณฑ์แบ่ง 3 ห้อง ห้องแรกเป็นการจัดแสดงวัตถุที่เป็นเครื่องใช้ส่วนตัวของ…

ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่

1 มกราคม 2018 - 31 ธันวาคม 2018
|กิจกรรมต่อเนื่อง (ดูทั้งหมด)

An event every year that begins at 8:00am on of , repeating indefinitely

ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน แหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ข…

อุทยานแห่งชาติเขาหลัก–ลำรู่ พังงา

1 มกราคม 2018 - 31 ธันวาคม 2018
|กิจกรรมต่อเนื่อง (ดูทั้งหมด)

An event every year that begins at 8:00am on of , repeating indefinitely

แต่เดิมเป็นเพียงวนอุทยานป่าชายทะเลเขาหลัก ซึ่งอยู่ในความดูแลของกองอุทยานแห่งชาติ…

หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

1 มกราคม 2018 - 31 ธันวาคม 2018
|กิจกรรมต่อเนื่อง (ดูทั้งหมด)

An event every year that begins at 8:00am on of , repeating indefinitely

จังหวัดนครสวรรค์มีบทบาทและความสำคัญ ทั้งในฐานะที่เป็นแหล่งชุมชนโบราณแหล่งวัฒนธรร…

พิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์ เพชรบูรณ์

1 มกราคม 2018 - 31 ธันวาคม 2018
|กิจกรรมต่อเนื่อง (ดูทั้งหมด)

An event every year that begins at 8:00am on of , repeating indefinitely

เมืองหล่มสักเป็นชุมชนที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน เป็นเมืองที่มีความสำคัญอย่างยิ…

ศูนย์วัฒนธรรมชาวเลบ้านทุ่งหว้า

1 มกราคม 2018 - 31 ธันวาคม 2018
|กิจกรรมต่อเนื่อง (ดูทั้งหมด)

An event every year that begins at 8:00am on of , repeating indefinitely

ในปี พ.ศ. 2550 หลังเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิ ศูนย์วัฒนธรรมชาวเลบ้านทุ่งหว้า ได้จั…

ถ้ำผีหัวโต แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จังหวัดกระบี่

1 มกราคม 2018 - 31 ธันวาคม 2018
|กิจกรรมต่อเนื่อง (ดูทั้งหมด)

An event every year that begins at 8:00am on of , repeating indefinitely

โครงการจัดตั้งหอพิพิธภัณฑ์และศูนย์หัตกรรมพื้นบ้านเป็นโครงการหนึ่งที่จะช่วยส่งเสร…

พิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี

1 มกราคม 2018 - 31 ธันวาคม 2018
|กิจกรรมต่อเนื่อง (ดูทั้งหมด)

An event every year that begins at 8:00am on of , repeating indefinitely

พิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำเนินการจัดตั้งในปี พ.ศ.2543 เ…

+ Export Events