กิจกรรม

Loading กิจกรรม
ค้นหากิจกรรม

Event Views Navigation

เลือกกิจกรรม แหล่งเรียนรู้

จังหวัด

วัยการศึกษา

คืนค่าใหม่

กิจกรรม › แหล่งเรียนรู้

พิพิธภัณฑ์เหรียญ กรุงเทพฯ

1 ธันวาคม 2017 - 31 ธันวาคม 2018

พิพิธภัณฑ์เหรียญ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเป็นแหล่งข้อมูล  เพื่อค้นคว้า…

พิพิธภัณฑ์วัดธรรมจักรเสมาราม นครราชสีมา

1 มกราคม 2018 - 31 ธันวาคม 2020
|กิจกรรมต่อเนื่อง (ดูทั้งหมด)

An event every year that begins at 8:00am on of มกราคม, repeating indefinitely

อดีตกาลของเมืองเสมา เป็นชุมชนโบราณสมัยทวารวดี มีร่องรอยของความรุ่งเรืองของพระพุท…

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ปทุมธานี

1 มกราคม 2018 - 31 มกราคม 2019

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตามอ…

สวนสัตว์อุบลราชธานี

1 มกราคม 2018 - 31 ธันวาคม 2020
|กิจกรรมต่อเนื่อง (ดูทั้งหมด)

An event every year that begins at 8:00am on of มกราคม, repeating indefinitely

สวนสัตว์อุบลราชธานี เดิมเรียก อุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี ภายหลังได้รับพระมหากรุณา…

พิพิธภัณฑ์อาวุธและการสู้รบ (ฐานยิงสนับสนุนอิทธิ)

1 มกราคม 2018 - 31 ธันวาคม 2019
|กิจกรรมต่อเนื่อง (ดูทั้งหมด)

An event every year that begins at 8:00am on of มกราคม, repeating indefinitely

ฐานอิทธิ (พิพิธภัณฑ์อาวุธ) บริเวณนี้เคยเป็นฐานปืนใหญ่ยิงสนับสนุนการสู้รบ เป็นฐาน…

ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน พังงา

1 มกราคม 2018 - 31 ธันวาคม 2019
|กิจกรรมต่อเนื่อง (ดูทั้งหมด)

An event every year that begins at 8:00am on of มกราคม, repeating indefinitely

ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา เป็นโครงการท…

พิพิธภัณฑ์ค่ายจิรประวัติ นครสวรรค์

1 มกราคม 2018 - 31 ธันวาคม 2020
|กิจกรรมต่อเนื่อง (ดูทั้งหมด)

An event every year that begins at 8:00am on of มกราคม, repeating indefinitely

วัตถุพิพิธภัณฑ์แบ่ง 3 ห้อง ห้องแรกเป็นการจัดแสดงวัตถุที่เป็นเครื่องใช้ส่วนตัวของ…

ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่


Notice: Undefined offset: -1 in /var/www/happyschoolbreak.com/html/wp-content/plugins/events-calendar-pro/src/Tribe/Recurrence/Meta.php on line 1482
1 มกราคม 2018 - 31 ธันวาคม 2018
|กิจกรรมต่อเนื่อง (ดูทั้งหมด)

An event every year that begins at 8:00am on of , repeating indefinitely

ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน แหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ข…

อุทยานแห่งชาติเขาหลัก–ลำรู่ พังงา

1 มกราคม 2018 - 31 ธันวาคม 2020
|กิจกรรมต่อเนื่อง (ดูทั้งหมด)

An event every year that begins at 8:00am on of มกราคม, repeating indefinitely

แต่เดิมเป็นเพียงวนอุทยานป่าชายทะเลเขาหลัก ซึ่งอยู่ในความดูแลของกองอุทยานแห่งชาติ…

สวนสัตว์ขอนแก่น

1 มกราคม 2018 - 31 ธันวาคม 2019

ความเป็นมาของสวนสัตว์ขอนแก่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้มอบนโยบาย…

หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

1 มกราคม 2018 - 31 ธันวาคม 2020
|กิจกรรมต่อเนื่อง (ดูทั้งหมด)

An event every year that begins at 8:00am on of มกราคม, repeating indefinitely

จังหวัดนครสวรรค์มีบทบาทและความสำคัญ ทั้งในฐานะที่เป็นแหล่งชุมชนโบราณแหล่งวัฒนธรร…

พิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์ เพชรบูรณ์

1 มกราคม 2018 - 31 ธันวาคม 2020
|กิจกรรมต่อเนื่อง (ดูทั้งหมด)

An event every year that begins at 8:00am on of มกราคม, repeating indefinitely

เมืองหล่มสักเป็นชุมชนที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน เป็นเมืองที่มีความสำคัญอย่างยิ…

+ Export Events