กิจกรรม

Loading กิจกรรม
ค้นหากิจกรรม

ประเภทกิจกรรม สนุก ฝึกฝน เปิดโลกเรียนรู้

วัยการศึกษา

จังหวัด

ป้ายคำ ชิงเงินรางวัล

ลองใหม่

รายการกิจกรรม

กิจกรรม List Navigation

พฤษภาคม 2020

ประกวดคลิปวีดิโอ NIA Creative Contest 2020 หัวข้อ “Images of Futures: FUTURELAND” (ภาคใต้)

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ …

ประกวดคลิปวีดีโอเพลงแรพ หัวข้อ “Stop Fake News รณรงค์ต่อต้านข่าวปลอม”

Save News Thailand ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอเพลงแรพ หัวข้…

มิถุนายน 2020

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “สิทธิและหน้าที่ของผู้ต้องหาและจำเลยในการขอปล่อยตัวชั่วคราว”

ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 13 สิงหาคม 2563

สำนักงานศาลยุติธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการ…

ประกวด “LINE WEBTOON CONTEST 2020”

ส่งผลงานทางแคนวาสตั้งแต่วันนี้ - 25 กรกฎาคม 2563

LINE WEBTOON ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “LINE WEBTOON CONTEST 2020” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 800,000 บาท

ประกวดคลิปสั้น “Save Zone No new face (Youthtubers)”

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอ…

ประกวดสุนทรพจน์ บทกวี และภาพถ่ายรางวัลช่อมะกอก ปีที่ 6 : 6th Olive Branch Awards 2020

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นมัธยม…

ประกวดทำคลิปเผยแพร่มารยาทไทยแก้ไขปัญหาจราจร หัวข้อ “สัญจรดี วิถีไทย”

ประกาศผลรางวัลชนะเลิศ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประ…

ประกวด “New Gen Hug บ้านเกิด”

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Ne…

+ Export Events