พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ

ที่อยู่

อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 2 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์

เวลา 09.00 - 17.00 น.

ปิดวันเสาร์ - อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของสถาบันฯ)

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

0 2634 4999 ต่อ 312

ค่าเข้าชม

นักท่องเที่ยวต่างชาติ 200 บาท

ประชาชน 80 บาท

นักเรียน, นิสิตนักศึกษา 20 บาท (ในเครื่องแบบหรือแสดงบัตร)

*เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี, พระภิกษุ, ผู้พิการ และมัคคุเทศก์ (แสดงบัตรประจำตัวที่ออกโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) เข้าชมฟรี*


พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับแบบครบวงจร โดยมีแนวคิดให้ผู้เยี่ยมชมได้เรียนรู้ตั้งแต่เรื่องการกำเนิดของอัญมณี ไปจนถึงเมื่ออัญมณีได้อยู่คู่กับตัวเรือนโลหะมีค่า กลายเป็นเครื่องประดับที่มีมูลค่าสูงในที่สุด