ร่วมเปิดกิจกรรม “ปิดเทอมสร้างสรรค์(เปิด)หน้าต่างสู่การเรียนรู้”

ปิดเทอมสร้างสรรค์

ที่มา : กรมพลศึกษา

พล.อ.ปัฐมพงศ์ ประถมภัยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานแถลงข่าวและเปิดกิจกรรม “ปิดเทอมสร้างสรรค์(เปิด)หน้าต่างสู่การเรียนรู้” โดยมี ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ ดร.ปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา ร่วมด้วย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ที่ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์

ที่มา : http://www.dpe.go.th/th/newsdetail/6569