พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ กรุงเทพฯ

ที่อยู่

ภาควิชาภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Thailand

วันและเวลาทำการ

เปิดทำการทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 09:00-15:00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

0-2251-1913, 0-2254-1748, 0-2254-6531

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ภาควิชาภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ ดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ (Museum of Imaging Technology) เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ และรัชมังคลาภิเษกสมโภช อีกทั้งเป็นวาระสำคัญที่การถ่ายภาพของโลกมีกำเนิดมาครบ 153 ปี ในการนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ของพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ