ห้องสมุดรถไฟ สถานีรถไฟหัวหิน

ที่อยู่

ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

วันและเวลาทำการ

เปิดวันจันทร์ - วันเสาร์

ตั้งแต่ 09.00 - 17.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

032 511 073

ค่าเข้าชม


สถานที่นี้จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของ 4 หน่วยงานคือ การรถไฟแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเทศบาลเมืองหัวหิน โดยริเริ่มของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่มีแนวคิดในการนำรถไฟเก่ามาปรับปรุงให้เป็นห้องสมุดรถไฟ เพื่อสนองพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้บริการทางด้านการศึกษาค้นคว้าและจัดเป็นแหล่งการเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ภายในได้ปรับปรุงรถไฟจำนวน 2 ตู้ มีหนังสือ และสื่อต่างๆ ที่น่าสนใจอยู่ภายใน มีมุมไว้สำหรับอ่านหนังสือและให้ความรู้