พิพิธภัณฑ์คัมภีรธรรมสาร

ที่อยู่

วัดชลประทานรังสรรค์ เลขที่ 311 หมู่ 3 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

086-590-1889 (คุณอรรถนิศา กาละ)

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม


เนื่องจากชาวบ้านและวัดต่างๆ ใน ต.บ้านนา ต้องอพยพลงมาเมื่อปี 2502 จากการสร้างเขื่อนภูมิพล ดังนั้นพระพุทธรูปและวัตถุโบราณจึงได้รวบรวมมาไว้ในวัดชลประทานรังสรรค์และได้จัดตั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ขึ้น