พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ

ที่อยู่

157/2 หมู่ 6 (ตรงข้ามโรงเรียนลองวิทยา) ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวัน 09.30-17.00 น.

กรุณาติดต่อล่วงหน้าเพื่อจัดเตรียมผู้บรรยาย

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

081-9520431 ติดต่ออ.โกมล พาณิชพันธ์

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม


พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ ริเริ่มโดยนายโกมล พานิชพันธ์ นักสะสมผ้าโบราณชาวอำเภอลอง โดยนายโกมลได้สะสมผ้าโบราณชนิดต่างๆของ “เมืองลอง” และผ้าโบราณของชุมชนต่างๆ ใกล้เคียง จนกระทั่งร่วมมือกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดแพร่  จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีพื้นบ้าน สาขาสิ่งทอ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ เมื่อปีพุทธศักราช 2535 จากนั้นจึงได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณให้บุคคลทั่วไปชมในวันที่ 12 สิงหาคม 2535

พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 5 ส่วน ส่วนที่ 1 ว่าด้วยเรื่องจิตรกรรมเวียงต้า งานจิตรกรรมสีฝุ่นบนแผ่นไม้หลายแผ่นที่ประกอบเป็นฝาผนังของช่างพื้นบ้านในอดีต เดิมอยู่ในวัดต้าม่อน อ.ลอง จ.แพร่ ปัจจุบันผาติกรรมไปเก็บไว้ที่ไร่แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย  ลักษณะของภาพเขียนเป็นรูปแบบงานจิตรกรรมของสกุลช่างศิลป์เมืองน่าน แสดงถึงการแต่งกายของสตรี “เมืองลอง” อย่างชัดเจน