แหล่งเรียนรู้ เปิดตลอดปี

มากกว่า

  DIY – เต้าหู้ไข่ ทำเองง่าย ๆ ลดโซเดียม

  เต้าหู้ไข่ เมนูโปรดของหลาย ๆ คน รู้หรือไม่ว่า เต้าหู้ไข่ที่วางขายตามตลาด แฝงด้วยโซเดียม ไม่เหมาะสำหรับเด็ก ๆ ที่ทานเป็นประจำ วันนี้เรามาลดโซเดียมกัน มาทำเต้าหู้ไข่ทำเองง่าย ๆ แค่มีไข่และนมถั่วเหลืองก็ทำได้แล้วค่ะ ทำไม่ยากเลย เนื้อนุ่มเนียน ลองไปทำกันนะคะ

  หลักสูตรกิจกรรมร้องเล่นเต้นอ่าน วันหยุดสุดหรรษา จังหวัดเลย

  เพื่อสร้างแกนนำอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านในชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคมของเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

  กิจกรรมพี่สอนน้องจังหวัดอุบลราชธานี

  เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างช่วงวัย เพื่อฝึกทักษะการอบรมเลี้ยงดูเด็กใน ศพด.

  กิจกรรมหมอน้อยกะสินจังหวัดกาฬสินธุ์

  เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนให้มีจิตอาสาในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ประสบปัญหาหรือด้อยโอกาส เพื่อสร้างศักยภาพให้กับเด็กและเยาวชนด้านการพยาบาล ในการเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อด้านสาธารณะสุข

  หลักสูตรกิจกรรมพื้นที่นี้ดีจังเลยจังหวัดเลย

  พื้นที่สร้างสรรค์ คือพื้นที่สร้างประสบการณ์ สร้างโอกาสให้เด็กได้เติบโตพัฒนาตามวัย มุ่งตอบสนองความต้องการของเด็ก ครอบครัว และชุมชน เพราะเด็กและเยาวชนเป็นวัยแห่งการเรียนรู้

  เมื่อปัญญาประดิษฐ์มีแนวโน้มจะคุกคามอาชีพสิ่งที่เด็กยุคปัจจุบันควรทำคือ…

  แม้จะไม่รู้แน่ชัด หรืออย่างไม่เป็นทางการ แต่หลายคนต่างก็ต้องยอมรับแล้วว่า ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence - AI) ก็ได้คืบคลานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตคนเราช้าๆ มาเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว