ศูนย์การเรียนรู้มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม

ที่อยู่

9/3 ม. 4 ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน 08.30 - 17.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

034-761-985, 089-829-7100 (คุณสมทรง แสงตะวัน)

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม


มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางของชุมชนที่รวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาให้ชาวบ้านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันใน ไม่ว่าจะเป็นการเกษตร สวนผลไม้ การทำขนม การแปรรูปผลผลิต สมุนไพร งานจักรสานพื้นบ้าน

ซึ่งวัถุประสงค์ที่จัดตั้งศูนย์เรียนรู้นอกจากสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้ว ยังสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ผู้สนใจเข้าชมได้อีกด้วย