อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

ที่อยู่

ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน

เวลา 08.00 - 17.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

034-670 264-5

ค่าเข้าชม

  • ผู้มีสัญชาติไทย 20 บาท
  • ผู้มีสัญชาติอื่น 100 บาท
  • รถยนต์ คันละ 50 บาท
  • รถสามล้อเครื่อง คันละ 30 บาท
  • รถจักรยานยนต์ คันละ 20 บาท
  • รถจักรยาน คันละ 10 บาท


ปราสาทเมืองสิงห์เป็นโบราณสถานซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกสุดของประเทศไทย ได้รับรูปแบบทางศาสนาและวัฒนธรรมมาจากประเทศกัมพูชา เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 18 (ศิลปะขอมแบบบายน) เป็นโบราณสถานในพุทธศาสนามหายาน ลักษณะของเมืองสิงห์เป็นเมืองมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตั้งอยู่บนที่ราบริมฝั่งแม่น้ำแควน้อย มีเนื้อที่ประมาณ 641 ไร่ 1 งาน 65 ตารางวา กำแพงเมืองก่อด้วยศิลาแลง ในแนวทิศเหนือ-ใต้ ยาวจรดแม่น้ำ มีประตูเข้า-ออก ทั้ง 4 ด้าน ด้านทิศตะวันออก ทิศเหนือ และทิศตะวันตกมีคูน้ำคันดินล้อมรอบอีก 7 ชั้น ส่วนด้านทิศใต้กำแพงเมืองคดโค้งไปตามลำน้ำแควน้อยจึงใช้ลำน้ำเป็นคูเมือง ภายในตัวเมืองมีสระน้ำ 6 สระ และสิ่งก่อสร้างเนื่องในศาสนาอีก 4 แห่ง ประกอบด้วย