พิพิธภัณฑ์อุทกศาสตร์

ที่อยู่

พิพิธภัณฑ์อุทกศาสตร์ เลขที 222 กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ ถนนริมทางรถไฟเก่า แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ ในเวลาราชการ

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

02-361 2915

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม กรุณาติดต่อล่วงหน้า โทรศัพท์ 02-361 2915


พิพิธภัณฑ์อุทกศาสตร์ เป็นสถานที่รวบรวมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ จึงนำมาปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประโยชน์เป็นองค์ความรู้กับกำลังพลในกรมอุทกศาสตร์และหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ สำหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนและปฏิบัติการทางเรือในทุกมิติ  และยังขยายองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปได้เข้าศึกษาเรียนรู้อีกด้วย

ภายในแบ่งการจัดแสดงเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนแรก จัดแสดงประวัติความเป็นมาของกรมอุทกศาสตร์

ส่วนที่ 2 จัดแสดงเครื่องมือและแผนที่ของกรมอุทกศาสตร์