พิพิธภัณฑ์เมืองอัญมณี

ที่อยู่

สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย 111 หมู่ 3 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 23140

วันและเวลาทำการ

เปิด วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.30 น ปิดวันจันทร์

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

039-591-111

ค่าเข้าชม

ชาวไทย

เด็ก 10 บาท

ผู้ใหญ่ 20 บาท

ชาวต่างชาติ

เด็ก 15 บาท

ผู้ใหญ่ 30 บาท

 


ในอดีตที่ผ่านมาตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เป็นแหล่งที่มีความเจริญรุ่งเรือง อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ คือ พลอย (ทับทิมสยาม) ซึ่งมีจำนวนมาก มีนักแสวงหาโชคได้ย้ายถิ่นฐานมาจากทั่วสารทิศ เดินทางเข้ามาขุดพลอยทำเหมืองพลอย ในตำบลบ่อพลอย เป็นจำนวนมาก การค้าขาย สังคมเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองมากจนกระทั่งประมาณปี พ.ศ. 2540 การขุดพลอย ร่อนพลอย ทำเหมืองพลอยเริ่มซบเซา เนื่องจากพื้นที่ที่เปิดสัมปทานเริ่มหมด ไม่สามารถ ทำการขุดพลอย ร่อนพลอย หรือทำเหมืองพลอย ทำให้อาชีพของคนทำพลอยเริ่มเลือนหายไปด้วย