พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

ที่อยู่

เลขที่ 193 ถนนหลังศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

วันและเวลาทำการ

วันพุธ-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

0-4324-6170

ค่าเข้าชม

ชาวไทย 20 บาท

ชาวต่างชาติ 100 บาท


จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นที่รวบรวม สงวนรักษา และจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติในเขตภาคอีสานตอนบน ซึ่งเป็นที่ที่พบโบราณสถานและโบราณวัตถุศิลปวัตถุเป็นจำนวนมาก