พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เลขที่ 179 หมู่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150

วันและเวลาทำการ

  • เปิดทุกวัน เวลา 09.00–17.00 น.
  • สาธิตการฝึกแมวน้ำโชว์

- วันธรรมดา เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.

- วันหยุดและวันหยุดพิเศษ เวลา 10.30 น./11.30 น./14.30 น./15.30 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

098-016 1076

ค่าเข้าชม

  • ผู้ใหญ่  ราคา 50   บาท     
  • เด็ก(อายุตั้งแต่ 3-12 ปี) ราคา 30   บาท
  • หมู่คณะ(มีหนังสือขอความอนุเคราะห์) ราคา 20   บาท


พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง เป็นหน่วยงานสังกัดสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาด้านประมง และเป็นแหล่งบริการความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำให้กับประชาชนทั่วไป