ศาลาไหมไทย

ที่อยู่

172 หมู่ 3 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180

วันและเวลาทำการ

เปิดให้ชมทุกวันพฤหัสบดี-วันอังคาร ในเวลาราชการ ปิดวันพุธ

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

043-286160

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม


ศาลาไหมไทยเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2530 จากแนวความคิดของ หัวหน้าส่วนราชการ 2 แห่ง ในขณะนั้น คือ นายเจสดา มิลินทางกูล นายอำเภอชนบท และนายสมเกียรติ เนาวเพ็ญ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกวิชาชีพขอนแก่น ( ชื่อเดิมของวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ) เพื่อพัฒนายกระดับรายได้ของประชาชนในท้องถิ่น โดยใช้สิ่งที่มีอยู่แล้ว คือ โรงเลี้ยงไหมของอำเภอชนบท ซึ่งทรุดโทรม และเลิกเลี้ยงไหมมานานเพื่อปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ใช้เป็นแหล่งสาธิตฝึกอบรมการทอผ้าไหมมัดหมี่ ได้มีการประสานงานกันโดยแต่งตั้งคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของอำเภอชนบทและครูอาจารย์ศูนย์ฝึกวิชาชีพขอนแก่น โดยมอบให้ศูนย์ฝึกวิชาชีพขอนแก่น จัดทำโครงการ เขียนแบบ สำรวจข้อมูล ออกแบบสวน ตกแต่งสถานที่ และปรับปรุงโรงเลี้ยง หนอนไหม