หอศิลป์พิงพฤกษ์

ที่อยู่

16 หมู่ 10 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน

เวลา 08.30-16.30 น

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

0-5477-475, 089-559-7815

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม


ก่อสร้างเมื่อปี 2546 โดย อาจารย์สุรเดช กาละเสน เพื่อเก็บรวบรวมผลงานทางด้านศิลปะ ทั้งที่เป็นของส่วนตัวและอุทิศให้กับสังคม นำมาจัดแสดงไว้เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับผลงานทางด้านศิลปะ ขนมธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวน่านในอดีต

ภายในบริเวณหอศิลป์ประกอบด้วย

หอศิลป์พิงพฤกษ์ จัดแสดงผลงานด้านจิตรกรรมและสื่อผสมของ อ.สุรเดช นับร้อยชิ้น อาทิ ภาพวาดสีน้ำมันรูปผู้หญิงชั้นสูงของล้านนา ภาพวาดลายเส้น self-portrait (ภาพวาดตัวศิลปินเอง)

บ้านศิลปะ จัดแสดงภาพวาดและของสะสมต่างๆ

ครัวมะเก่า(เตาไฟโบราณ) เก็บรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ในสมัยก่อน อาทิ เครื่องครัวและเครื่องมือในการประกอบอาชีพ