พิพิธภัณฑ์ภูพาน

ที่อยู่

สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา ด้านหลังโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร-อาทิตย์ หยุดทุกวันจันทร์

เวลา 09.00-17.00 น.

 

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

042-714 853

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม


เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับจังหวัดสกลนคร ที่เรียกว่าเป็นดินแดนแห่งธรรม 4 ธรรม ได้แก่ ธรรมะ อารยธรรม วัฒนธรรม และธรรมชาติ