พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

ที่อยู่

เลขที่ 323 ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

วันและเวลาทำการ

เปิดทำการ  :  วันพุธ - วันอาทิตย์  เวลา 10.00 - 16.00 น.

ปิดทำการ  :  วันจันทร์ , อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

0-2282 5057

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม


กระทรวงมหาดไทย ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ตำรวจเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2473 โดยให้ขึ้นกับ กรมตำรวจภูบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวม วัตถุของกลางที่คนร้ายใช้ในการกระทำความผิดทุกชนิด เพื่อให้ข้าราชการตำรวจทั่วไปหรือพนักงานสอบสวนใช้ศึกษาค้นคว้า ครั้นเมื่อเก็บรวบรวมวัตถุเพิ่มมากขึ้น จึงได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ตำรวจ พิพิธภัณฑ์ย้ายสถานที่ตั้งมาหลายครั้ง อาทิ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน  กรมตำรวจ จนถึงพื้นที่วังปารุสกวันในปัจจุบัน