พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด

ที่อยู่

ถนนเพลินจิต ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

วันและเวลาทำการ

วันพุธ - วันอาทิตย์

เวลา 09.00 - 16.00 น.

ปิดวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

043-514456 ต่อ 101

ค่าเข้าชม

ชาวไทย                 คนละ 20 บาท

ชาวต่างประเทศ      คนละ 100 บาท

นักเรียน นักศึกษา นักบวช ผู้สูงอายุ และผู้ได้รับสิทธิยกเว้นตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  เข้าชมฟรี


เป็นสถานที่จัดแสดงและรวบรวมเรื่องราวน่ารู้ทุกด้านของจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งด้านภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรณี โบราณคดี ประวัติศาสตร์ บุคคลสำคัญ วิถีชีวิต ประเพณี และศิลปหัตถกรรม การจัดแสดงได้มีการใช้เทคโนโลยีการนำเสนอข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์  หุ่นจำลอง และฉากชีวิตต่างๆ เข้ามาใช้ประกอบการจัดแสดงในนิทรรศการ