เรื่องเพศ เรื่องของเรา

เพราะไม่อยากผู้ใหญ่พูดถึงเรื่องเพศของวัยรุ่นอย่างเดียว เราจึงอยากชวน วัยรุ่นให้ออกมาพูดเรื่องกันในงาน ประชุมระดับชาติสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น : จากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน

วันที่ 28 – 30 มกราคม 2562
ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ
และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ

มาร่วมแลกเปลี่ยน รู้ทัน เข้าใจ กับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พร้อมชวนหาคำตอบปรากฏการณ์ “เรื่องจริงที่ซุกใต้เตียงในสังคมไทย”

พบเรื่องใต้ดินสู่ระบบสุขภาพกับ “ยายุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย”  ฟังเสียงเรื่องเพศที่หลากหลาย และมารู้เรื่อง “เด็กท้องต้องได้เรียน”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ goo.gl/ZAABDW
สนใจเข้าร่วมงานสมัครได้ที่ goo.gl/8za58a
หรือสอบถามได้ที่ โทร. 097-0454410 หรือ อีเมล์ SexSymposium2019@gmail.com

#SEXSymposium2019
#งานประชุมระดับชาติสุขภาวะทางเพศครั้งที่3
#การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน