อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ที่อยู่

ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย สุโขทัย 64210 Thailand

วันและเวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์,อาทิตย์ เวลา 06-30-19.30 น.

เสาร์ เวลา 06.30-21.00 น. (มีการเปิดไฟส่องโบราณสถาน)

เขตอรัญญิก ทุกวัน เวลา 08.00-16.30 น.

วัดศรีชุมและพระพายหลวง ทุกวัน เวลา 07.30-17.30 น.

สำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ทุกวัน 08.30-16.30 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

055-697 527, 055-697 241

ค่าเข้าชม

ค่าเข้าชม
1) เขตโบราณสถานในแต่ละเขตพื้นที่เก็บธรรมเนียมค่าเข้าชมชาวไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท

2) ธรรมเนียมการนำพาหนะเข้าในพื้นที่ -รถจักรยาน 10 บาท -รถจักรยานยนต์ 20 บาท -รถสามล้อ 30 บาท -รถสี่ล้อ 50 บาท

3) เข้าชมฟรี สำหรับ -นักเรียน นักศึกษา ในเครื่องแบบ หรือแสดงบัตร -หน่วยงานราชการและสถานศึกษาที่ส่งหนังสือขอเข้าชมมาล่วงหน้า -นักบวชทุกศาสนา -ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป

4) เปิดให้เข้าชมฟรีสำหรับชาวไทยทุกคนเฉพาะใน 3 วันนี้ ของทุกปีคือ -วันเด็กแห่งชาติ (เสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม) -วันอนุรักษ์มรดกไทย (2 เมษายน) -วันเข้าพรรษา


อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ของไทยสมัยเริ่มสร้างอาณาจักรที่ยังหลงเหลืออยู่ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็น “มรดกโลก” เนื่องจากในอดีตเมืองสุโขทัยเคยเป็นราชธานีของไทยมีความเจริญรุ่งเรือง เป็นศูนย์กลางการปกครอง ศาสนา และเศรษฐกิจ ภายในอุทยานประกอบด้วยสถานที่สำคัญ