หน้าแรก แท็ก กิจกรรมต่อเนื่อง

แท็ก: กิจกรรมต่อเนื่อง

โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง

กิจกรรมอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ

สำหรับผู้ที่เป็นอาสาสมัครพิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติ ต้องมีเจตนารมณ์ ที่จะทำงานเพื่อประโยขน์ในการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน เพื่อเป็นการสร้างช่องทางเปิดโอกาสให้กับบุคคลภายนอกที่สมัครใจ

[งานประกวด] ออกแบบ “นายอินทร์ Mascot Contest 2019”

ร้านนายอินทร์ ภายใต้การบริหารงานของบริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการออกแบบ “นายอินทร์ Mascot Contest 2019” ภายใต้แนวคิด “นักอ่านล้านความคิด” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร คุณสมบัติผู้เข้าประกวด ผู้เข้าประกวดเป็น นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป ถือสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปี...

HAPPY KIDS LITTLE FARMER DAY

ปิดเทอมนี้ ขอเชิญน้องๆ  เข้าร่วมกิจกรรม🌾🌾🌾 HAPPY KIDS LITTLE FARMER DAY🌾🌾🌾 มาเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการจำลองเป็นชาวนาตัวจิ๋วกัน น้องๆ จะได้รับทั้งความรู้และความสนุกผ่านกิจกรรมดำนา ปลูกข้าว ขี่ควาย และเล่นสไลเดอร์โคลนแสนสนุก 🤗🤗 ▶กิจกรรมจัดขึ้นวันที่ 7 เมษายน 2561 , 21 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00...

เรื่องอื่น ๆ