หน้าแรก แท็ก ฝึกงาน

แท็ก: ฝึกงาน

อาสาเลี้ยงอาหาร รดน้ำดำหัวคนชรา สืบสานประเพณี ผีนางด้ง

ขอเชิญชวนมาเลี้ยงอาหารคนแก่ ผู้สูงอายุ ที่ไม่มีลูกหลานเหลียวแล และ รดน้ำดำหัว ร่วมกิจกรรม ประเพณีพื้นบ้านผีนางด้ง

เพื่อนอาสาผู้สูงวัย

ฟาร์มสุข ไอศกรีม ขอชวนอาสาสมัครมาส่งต่อความรัก ด้วยการเป็นอาสาผู้ช่วย ร่วมเรียนรู้ทักษะการสื่อสารผ่านกระบวนการ "สุนทรียสนทนา" (Dialogue) รู้จักการรับฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) ลองทำและฝึกฝนการสื่อสารร่วมกับผู้สูงอายุ ให้เราและผู้สูงอายุได้มองเห็น รู้จักและเข้าใจตนเอง และคนรอบข้างในชีวิต รวมถึงเป็นฐานในการฝึกตนให้มีความสุขมากขึ้นครับ

ต.เต่าตัวน้อย กับรอยตะไคร่ที่หายไป

เพื่อปลูกจิตสำนึกและอนุรักษ์เต่าทะเล ผ่านกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับเต่าทะเล ขัดทำความสะอาดบ่อเต่าพร้อมช่วยกันนำต.เต่าตัวน้อยกลับลงสู่บ่อเต่า รวมทั้งฟังบรรยายจากผู้ดูแลเต่าทะเล ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ สัตหีบ

ค่ายอาสา พัฒนาชุมชน โรงเรียนกลางน้ำ เกาะปันหยี

โรงเรียนเกาะปันหยีตั้งอยู่ชุมชนกลางน้ำบนเกาะปันหยี สอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล-ป6.มีนักเรียนจำนวน70กว่าคน ทางโรงเรียน ต้องการพัฒนาด้านทักษะการกีฬา เด็กนักเรียนชอบเล่นฟุตบอล และ วอลเลย์บอล แต่ยังขาดอุปกรณ์กีฬาต่างๆ และสื่อการเรียนการสอนต่างๆ และพัฒนาด้านสนามฟุตบอล ในการทาสีใหม่ และ ทำสนามเด็กเล่น BBL สำหรับชั้น อนุบาล และร่วมพัฒนาทาสีรั้วโรงเรียนใหม่

Happy 8 สุข สนุก แคมป์ (รอบที่ 1)

HAPPY 8 ความสุขแปดประการนี้ เป็นแนวคิดหนึ่งของ สสส. ที่ต้องการให้เกิดความสุขที่สมดุล เยาวชนที่เข้ามาเรียนรู้ จะเข้าใจในหลักการเบื้องต้น เป็นการสร้างเสริมเยาวชนให้เป็นคนที่รู้จักดูแลสุขภาพ มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น มีคุณธรรม กตัญญู ใฝ่การเรียนรู้ รักและดูแลครอบครัว รวมถึงสังคม โดยการนำมาผสมผสานกับรูปแบบกิจกรรมที่สนุกสนาน เหมาะสมกับน้องๆอายุ 7-12 ปี

Happy 8 สุข สนุก แคมป์ (รอบที่ 2)

HAPPY 8 ความสุขแปดประการนี้ เป็นแนวคิดหนึ่งของ สสส. ที่ต้องการให้เกิดความสุขที่สมดุล เยาวชนที่เข้ามาเรียนรู้ จะเข้าใจในหลักการเบื้องต้น เป็นการสร้างเสริมเยาวชนให้เป็นคนที่รู้จักดูแลสุขภาพ มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น มีคุณธรรม กตัญญู ใฝ่การเรียนรู้ รักและดูแลครอบครัว รวมถึงสังคม โดยการนำมาผสมผสานกับรูปแบบกิจกรรมที่สนุกสนาน เหมาะสมกับน้องๆอายุ 7-12 ปี

Happy 8 สุข สนุก แคมป์ (รอบที่ 3)

HAPPY 8 ความสุขแปดประการนี้ เป็นแนวคิดหนึ่งของ สสส. ที่ต้องการให้เกิดความสุขที่สมดุล เยาวชนที่เข้ามาเรียนรู้ จะเข้าใจในหลักการเบื้องต้น เป็นการสร้างเสริมเยาวชนให้เป็นคนที่รู้จักดูแลสุขภาพ มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น มีคุณธรรม กตัญญู ใฝ่การเรียนรู้ รักและดูแลครอบครัว รวมถึงสังคม โดยการนำมาผสมผสานกับรูปแบบกิจกรรมที่สนุกสนาน เหมาะสมกับน้องๆอายุ 7-1

Happy 8 สุข สนุก แคมป์ (รอบที่ 4)

HAPPY 8 ความสุขแปดประการนี้ เป็นแนวคิดหนึ่งของ สสส. ที่ต้องการให้เกิดความสุขที่สมดุล เยาวชนที่เข้ามาเรียนรู้ จะเข้าใจในหลักการเบื้องต้น เป็นการสร้างเสริมเยาวชนให้เป็นคนที่รู้จักดูแลสุขภาพ มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น มีคุณธรรม กตัญญู ใฝ่การเรียนรู้ รักและดูแลครอบครัว รวมถึงสังคม โดยการนำมาผสมผสานกับรูปแบบกิจกรรมที่สนุกสนาน เหมาะสมกับน้องๆอายุ 7-1

Happy 8 สุข สนุก แคมป์ (รอบที่ 5)

HAPPY 8 ความสุขแปดประการนี้ เป็นแนวคิดหนึ่งของ สสส. ที่ต้องการให้เกิดความสุขที่สมดุล เยาวชนที่เข้ามาเรียนรู้ จะเข้าใจในหลักการเบื้องต้น เป็นการสร้างเสริมเยาวชนให้เป็นคนที่รู้จักดูแลสุขภาพ มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น มีคุณธรรม กตัญญู ใฝ่การเรียนรู้ รักและดูแลครอบครัว รวมถึงสังคม โดยการนำมาผสมผสานกับรูปแบบกิจกรรมที่สนุกสนาน เหมาะสมกับน้องๆอายุ 7-1
อาสาสมัครถือกล่องรับบริจาค

อาสาสมัครถือกล่องรับบริจาค

“อีกนิด พิชิตเอดส์” ชวนอาสามาถือกล่องรับบริจาคให้องค์กรชุมชน กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และองค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ ในการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ รวมทั้งเผยแพร่กิจกรรม ด้านเอดส์สู่สาธารณะ

บำเพ็ญประโยชน์และพัฒนาเชิงสุขภาพ อาสาร่วมกันพัฒนาชายหาดสวนสนประดิพัทธ์

มาร่วมกันพัฒนาชายหาดสวนสนประดิพัทธ์ เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาด และ เมื่อเสร็จกิจกรรมเราก็มาพัฒนาสุภาพของอาสาด้วยเช่นการออกกำลังกาย เพื่อเป็นการพักผ่อน จากการทำงานหนักมาตลอด และหันมาใส่ใจด้านสุขภาพยิ่งขึ้น
มูลนิธิโกมลคีมทอง

สองวัยสร้างฝัน สร้างรายได้

ให้ผู้สูงอายุที่มากประสบการณ์มาสอนเด็กในชุมชนคลองเตยให้ร่วมกันทำกิจกรรมสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนโดยใช้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

บทความอื่นๆ