หน้าแรก แท็ก ยโสธร

แท็ก: ยโสธร

พิพิธภัณฑ์โบราณสถานธาตุก่องข้าวน้อย

จากนิทานเรื่องเล่าในวัยเด็ก เริ่มมาจากหนุ่มชาวนาคนหนึ่งที่ออกไปไถ่นาจนเหน็ดเหนื่อย ผู้เป็นแม่มาส่งข้าวช้าและกระติ๊บที่ใส่ข้าวในวันนั้นน้อยกว่าทุกวันที่ผ่านมา หนุ่มชาวนาด้วยความโมโหหิว จึงบันดาลโทสะใส่ผู้เป็นแม่ถึงแก่ความตาย เมื่อหนุ่มชาวนากินข้าวอิ่มแล้วจึงเห็นว่าข้าวที่ผู้เป็นแม่ห่อมาให้นั้นยังเหลืออยู่อีกเยอะ แต่ก็สายไปเสียแล้วเมื่อแม่ของเขาได้ตายจากไป ต่อมาชายหนุ่มจึงได้ก่อสร้างธาตุแห่งนี้ขึ้นโดยใช้ชื่อว่าธาตุก่องข้าวน้อย เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลทั้งหลายให้แก่แม่ของเขา ลักษณะของธาตุก่องข้าวน้อยเป็นเจดีย์เก่าสมัยขอม สร้างในพุทธศตวรรษที่ 23 - 25 ตรงกับสมัยอยุธยาตอนปลาย ตั้งอยู่ในเขตวัดพระธาตุก่องข้าวน้อย ก่ออิฐถือปูน รูปทรงแปลกไปจากเจดีย์โดยทั่วไป คือมีลักษณะเป็นก่องข้าว องค์พระธาตุเป็นเจดีย์เหลี่ยมย่อมุมไม้สาม ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ 2 เมตร ก่อสูงขึ้นไปประมาณ 1 เมตร...

พิพิธภัณฑ์ของโบราณบ้านสงเปือย

พิพิธภัณฑ์ของโบราณบ้านสงเปือยเป็นแหล่งรวบรวมของโบราณซึ่งได้มาจากการเก็บหรือขุดพบในเมืองเตยเมืองเก่าในสมัยขอม ภายในมีการจัดแสดงสิ่งของโบราณมากมาย อาทิเช่น เตียงบรรทมเจ้าเมือง ศิลาจารึก ที่บ่งบอกว่าซากเมืองโบราณดงเมืองเตยนั้นอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านสงเปือย ถัดออกไปบริเวณโดยรอบ ๆ จะมีซากวัด กำแพงเมือง ในปัจจุบันได้ชำรุดลงไปมากแล้ว มีปูชนียสถานที่สำคัญดังนี้ พระพุทธรูปใหญ่ เป็นพระประธานในอุโบสถวัดสงเปือย เป็นที่สักการะของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่ง เจดีย์บรรจุดินจากสังเวชนียสถาน เดิมเป็นเจดีย์เก่า อายุประมาณ 200 ปี และรอยพระพุทธบาทจำลอง จัดสร้างโดยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม และท่านผู้หญิง ในวันสงกรานต์ของทุกปี...

เรื่องอื่น ๆ