หน้าแรก แท็ก สุราษฎร์ธานี

แท็ก: สุราษฎร์ธานี

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทอง สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของเมืองท่าทอง

อนุสรณ์สถานบ้านช่องช้าง สุราษฎร์ธานี

สร้างขึ้นไว้เป็นอนุสรณ์เพื่อเป็นการรำลึกถึงจิตใจที่กล้าต่อสู้ กล้าเสียสละ เพื่ออุดมการณ์เพื่อประชาธิปไตย ความเป็นธรรมของสังคม

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไชยา สุราษฎร์ธานี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร จัดเป็นพิพิธภัณฑสถานประเภทประวัติศาสตร์ ศิลปะ และโบราณคดี การก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ในระยะแรก เพื่อรวบรวมศิลปวัตถุที่พบในพื้นที่อำเภอไชยา โดยท่านพระครูโสภณเจตสิการาม(เอี่ยม) อดีตเจ้าคณะอำเภอไชยา

พิพิธเมืองคนดี สุราษฎร์ธานี

พิพิธเมืองคนดี เป็นอาคารแสดงเรื่องราวความเป็นมาและเหตุการณ์ต่างๆ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาทิ เหตุการณ์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี อดีตเมืองท่าข้าม ประวัติศาสตร์สะพานจุลจอมเกล้า เรื่องราวท่านพุทธทาส ภิกขุ ปรัชญาเมธีผู้ยิ่งใหญ่ รวมถึงสวนโมกขพลาราม ฯลฯ เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ภายในประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการ พร้อมวีดีทัศน์จอมัลติมีเดียเรื่องราวความเป็นมาและเหตุการณ์ต่าง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สวนโมกขพลาราม สุราษฎร์ธานี

มีชื่อเรียกเป็นทางการว่า วัดธารน้ำไหล เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2475 โดยพระธรรมโกศาจารย์ หรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันในนามของท่านพุทธทาสภิกขุ หรือ พระมหาเงื่อม อินทปัญโญ ในเวลานั้น ที่วัดตระพังจิก         ต.พุมเรียง อ.ไชยา ซึ่งเกิดจากความต้องการหาที่สงบสำหรับศึกษาและปฏิบัติธรรมของท่านพุทธทาส ต่อมาย้ายสถานที่แห่งใหม่มาอยู่ที่วัดธารน้ำไหลมีเนื้อที่ประมาณ 310 ไร่ เป็นสถานที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียงไป  ทั่วโลก เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นพุทธศาสนาตามคำสอนของพระพุทธเจ้า จากผลงานการศึกษา...

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุดชน บ้านทับคริสต์ สุราษฎร์ธานี

“พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริชุมชนบ้านทับคริสต์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ณศาลาประชาคมชุมชนบ้านทับคริสต์ ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

เขื่อนรัชประภา สุราษฎร์ธานี

เขื่อนรัชชประภา เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ ที่สำคัญแห่งหนึ่งในภาคใต้ สร้างขึ้นเพื่อมาพัฒนาแหล่งน้ำและพลังงานไฟฟ้าตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่4 ซึ่งอำนวยประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดเขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2530 โครงการก่อสร้างเขื่อนรัชชประภาเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติที่รัฐบาลได้สร้างถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิอดุลยเดช เนื่องในมหามงคลชัยสมัยรัชชมังคลาภิเษกเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ซึ่งเป็นเกียรติ อันยิ่งใหญ่ของเขื่อนนี้ และเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีตลอดมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เขื่อนรัชชประภาได้อำนวยประโยชน์ในด้านการชลประทานการบรรเทาอุทกภัย การประมง การท่องเที่ยว และการผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในภาคใต้อย่างต่อเนื่องทำให้ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นตามเจตนารมย์ ของรัฐบาลทุกประการ นับเป็นความภาคภูมิใจของผู้ปฏิบัติงาน...

เรื่องอื่น ๆ