หน้าแรก แท็ก สุราษฎร์ธานี

แท็ก: สุราษฎร์ธานี

เขื่อนรัชประภา สุราษฎร์ธานี

เขื่อนรัชชประภา เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ ที่สำคัญแห่งหนึ่งในภาคใต้ สร้างขึ้นเพื่อมาพัฒนาแหล่งน้ำและพลังงานไฟฟ้าตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่4 ซึ่งอำนวยประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดเขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2530 โครงการก่อสร้างเขื่อนรัชชประภาเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติที่รัฐบาลได้สร้างถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิอดุลยเดช เนื่องในมหามงคลชัยสมัยรัชชมังคลาภิเษกเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ซึ่งเป็นเกียรติ อันยิ่งใหญ่ของเขื่อนนี้ และเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีตลอดมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เขื่อนรัชชประภาได้อำนวยประโยชน์ในด้านการชลประทานการบรรเทาอุทกภัย การประมง การท่องเที่ยว และการผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในภาคใต้อย่างต่อเนื่องทำให้ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นตามเจตนารมย์ ของรัฐบาลทุกประการ นับเป็นความภาคภูมิใจของผู้ปฏิบัติงาน...

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุดชน บ้านทับคริสต์ สุราษฎร์ธานี

“พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริชุมชนบ้านทับคริสต์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ณศาลาประชาคมชุมชนบ้านทับคริสต์ ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

สวนโมกขพลาราม สุราษฎร์ธานี

มีชื่อเรียกเป็นทางการว่า วัดธารน้ำไหล เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2475 โดยพระธรรมโกศาจารย์ หรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันในนามของท่านพุทธทาสภิกขุ หรือ พระมหาเงื่อม อินทปัญโญ ในเวลานั้น ที่วัดตระพังจิก         ต.พุมเรียง อ.ไชยา ซึ่งเกิดจากความต้องการหาที่สงบสำหรับศึกษาและปฏิบัติธรรมของท่านพุทธทาส ต่อมาย้ายสถานที่แห่งใหม่มาอยู่ที่วัดธารน้ำไหลมีเนื้อที่ประมาณ 310 ไร่ เป็นสถานที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียงไป  ทั่วโลก เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นพุทธศาสนาตามคำสอนของพระพุทธเจ้า จากผลงานการศึกษา...

พิพิธเมืองคนดี สุราษฎร์ธานี

พิพิธเมืองคนดี เป็นอาคารแสดงเรื่องราวความเป็นมาและเหตุการณ์ต่างๆ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาทิ เหตุการณ์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี อดีตเมืองท่าข้าม ประวัติศาสตร์สะพานจุลจอมเกล้า เรื่องราวท่านพุทธทาส ภิกขุ ปรัชญาเมธีผู้ยิ่งใหญ่ รวมถึงสวนโมกขพลาราม ฯลฯ เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ภายในประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการ พร้อมวีดีทัศน์จอมัลติมีเดียเรื่องราวความเป็นมาและเหตุการณ์ต่าง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไชยา สุราษฎร์ธานี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร จัดเป็นพิพิธภัณฑสถานประเภทประวัติศาสตร์ ศิลปะ และโบราณคดี การก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ในระยะแรก เพื่อรวบรวมศิลปวัตถุที่พบในพื้นที่อำเภอไชยา โดยท่านพระครูโสภณเจตสิการาม(เอี่ยม) อดีตเจ้าคณะอำเภอไชยา

อนุสรณ์สถานบ้านช่องช้าง สุราษฎร์ธานี

สร้างขึ้นไว้เป็นอนุสรณ์เพื่อเป็นการรำลึกถึงจิตใจที่กล้าต่อสู้ กล้าเสียสละ เพื่ออุดมการณ์เพื่อประชาธิปไตย ความเป็นธรรมของสังคม

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทอง สุราษฎร์ธานี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของเมืองท่าทอง

บทความอื่นๆ