หน้าแรก แท็ก อุตรดิตถ์

แท็ก: อุตรดิตถ์

พิพิธภัณฑ์พระยาพิชัยดาบหัก อุตรดิตถ์

พิพิธภัณฑ์พระยาพิชัยดาบหัก อยู่ห่างจากอำเภอพิชัยไปทางทิศตะวันออกประมาณ 5 กิโลเมตร ซึ่งเป็นสถานที่เกิดของพระยาพิชัยดาบหักอาคารพิพิธภัณฑ์พระยาพิชัยดาบหัก ตกแต่งไว้อย่างสมบรูณ์ แบ่งการจัดแสดงเป็นเรื่องต่างๆ ได้แก่เรื่องชีวประวัติและวีรกรรมของพระยาพิชัยดาบหัก โดยละเอียด เรื่องศาสนา เรื่องศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นอำเภอพิชัย  รวมทั้งยังมีการจำลองวิถีชีวิตชาวพิชัยไว้อย่างสวยงาม

พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล อุตรดิตถ์

พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล เป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวประวัติของเมือง วิถีชีวิต และขนบธรรมเนียมการใช้ชีวิตของผู้คนในเมืองลับแล โดยจำลองผ่านเรือนในแต่ละหลัง อาทิ สะพานไม้เข้าหมู่บ้าน จัดแสดงเครื่องปั่นฝ้าย กี่ทอผ้าขนาดใหญ่ บ่งบอกถึงวิถีการทอผ้าของสาวเมืองลับแล และในปัจจุบันอำเภอลับแล ยังเป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรม เช่น ผ้าตีนจก ไม้กวาด ติดอันดับของประเทศ เครื่องสีข้าวโบราณและยุ้งฉาง แสดงให้เห็นอาชีพเกษตรกรรมของชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภา อุตรดิตถ์

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดคุ้งตะเภา ก่อตั้งขึ้นโดยดำริของพระสมุห์สมชาย จีรปุญฺโญ (แสงสิน) และพระมหาเทวประภาส วชิรญาณเมธี เนื่องจากท่านสังเกตเห็นโบราณวัตถุและเอกสารโบราณต่าง ๆ ที่ถูกเก็บรักษากระจัดกระจายไว้ตาม สถานที่ต่าง ๆ ภายในวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารโบราณ เช่น ใบลาน สมุดไทย สมุดข่อย จำนวนมาก (มากกว่า 100 ผูก/เล่ม) ซึ่งมีทั้งตำรายาแผนโบราณ ตำราบทพระอัยการ จินดามณี...
วัยรุ่นหมุนโลกปี2-1

วัยรุ่นหมุนโลก ปี 2

รับสมัครวัยรุ่นในพื้นที่จังหวัด กำแพงเพชร พิษณุโลก แพร่ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ ที่มีอายุ 15-24 ปี แท็กทีม 4 คนขึ้นไป เสนอไอเดียกิจกรรมสร้างสรรค์ (ไม่จำกัดรูปแบบ) อะไรก็ได้ที่อยากรู้ อยากลอง อยากมีส่วนร่วมหรือทำให้เกิดขึ้น (มีทุนให้ลงมือทีมละไม่เกิน 40,000 บาท) เปิดรับสมัคร วันนี้ - 30 มิถุยายน 2561 ประกาศผลการคัดเลือก 5...

บทความอื่นๆ