หน้าแรก แท็ก เด็กปิดเทอม

แท็ก: เด็กปิดเทอม

Animal Planet Camp

ค่ายสัตวแพทย์ กับพี่ๆ จาก 3 มหาลัย สัตวแพทย์ จุฬาฯ สัตวแพทย์ เกษตรฯ สัตวแพทย์ มหิดล สิ่งที่น้องๆ จะได้รับจากการเข้าค่าย น้องๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการสอบเข้าคณะสัตวแพทย์ของทั้ง3 มหาลัย น้องๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสังคม และรายวิชาเรียนอย่างละเอียด น้องๆ จะได้Workshopเกี่ยวกับกายภาคของสัตว์ประเภทต่างๆ การรักษาผ่านกระบวนการด้าน Creative learning อาทิเช่น...

STUDY AND TRAVEL IN TAIWAN

จัดขึ้นเพื่อให้น้องๆ มัธยมได้มีโอกาสเรียนภาษาจีนกับประเทศที่เป็นเจ้าของภาษา พร้อมทั้งได้เรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม พร้อมเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวในประเทศใต้หวัน เมืองไทเป ที่ทางโครงการเลือกประเทศใต้หวันเนื่องจากเป็นประเทศที่สะอาด มีความปลอดภัยสูง และสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ง่ายด้วยขนส่งสาธารณะ รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูงที่ทั่วถึง ประเทศไต้หวันเป็นประเทศที่ค่าครองชีพ ด้านอาหารนั้นไม่แพง (ราคาพอๆกับที่ไทย) จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆ จะได้รับความรู้ด้านภาษาจีน จากอาจารย์เจ้าของภาษา และได้ฝึกพูดระหว่างการใช้ชีวิตกับสภาพแวดล้อมที่ผู้คนส่วนมากใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลัก

ค่าย Arts of letters รุ่น 33

ค่ายเจาะลึกคณะอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์กับ 5 มหาวิทยาลัย น้องๆ จะได้พบกับพี่ๆ จาก 5 มหาวิทยาลัยต่อไปนี้ อักษรศาสตร์ จุฬาฯ ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปากร มนุษยศาสตร์ มศว มนุษยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สิ่งที่น้องๆจะได้จากการเข้าค่าย น้องๆ จะได้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง ผ่านการพูด การคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์และจำได้ง่ายผ่านรูปแบบการเรียนแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการ Creative drama เข้ามาช่วย น้องๆ...

ค่าย SUPER COM-SCI

ค่ายเจาะลึกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์กับทีมพี่ๆศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันกับ3 มหาวิทยาลัยชั้นนำ COMPUTER SCIENCE จุฬาฯ COMPUTER SCIENCE เกษตรฯ COMPUTER SCIENCE ลาดกระบัง เป้าหมายของการเข้าค่าย เพื่อให้น้องๆ ได้มีโอกาสรู้จักตัวเองมากขึ้นว่าน้องๆ นั้นชอบด้าน COM-SCI หรือไม่ผ่านกระบวนการเรียนรู้และ WORKSHOP โดยผู้สอนที่ประสบการณ์ด้านการเรียน และการทำงานในสายงานนั้นๆ เพื่อให้น้องๆ ได้ทดลองผ่านประสบการณ์การลงมือทำ เช่นการวาวแผนโปรเจค การแบ่งหน้าที่ดูแลระบบแต่ละด้านที่แตกต่างกันออกไป เรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศาสตร์การคำนวน ฮาร์ดแวร์ ซอล์ฟแวร์...

ค่ายติสแตก รุ่น 35

ค่ายเจาะลึกคณะด้านนิเทศศาสตร์กับพี่ๆ จาก 9 คณะ นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ วารสาร ธรรมศาสตร์ นวัตกรรมและสื่อสารสังคม มศว ICT ศิลปากร ศิลปกรรมฯ การละคอน ธรรมศาสตร์ ศิลปกรรมฯ การแสดงและกำกับการแสดง มศว อักษรฯ การแสดง จุฬาฯ อักษรฯ การแสดง ศิลปากร ...

Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง

ขอเชิญชวนครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้สนใจ ส่งบุตรหลาน และนักเรียนของท่าน เข้ามาเรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดเพื่อความปลอดภัยของเด็ก ในระดับอนุบาล3-ประถมศึกษาปีที่ 3 ในโครงการภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง “ 10 ทักษะความปลอดภัย : ก่อน 10 ปี ต้องมี 10 อย่าง” สนุกกับการฝึกทักษะความปลอดภัย 3 สถานี ( 3 ชั่วโมงต่อรอบ ) ...

Future of Kids Sisaket

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมกับภาคีการทำงานด้านเด็กและเยาวชน จะเปิดเวทีเสวนารับฟังความต้องการของเด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมรับฟังความต้องการเพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน สถานที่ : ห้องมินิเทียเตอร์ หอศรีลำดวน ตำบลเกาะห้วยน้ำคำ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ ติดต่อสอบถาม : 086 868 6991 หรือลงทะเบียนหน้างาน

2B-KMUTT On Tour ครั้งที่ 9

2B-KMUTT On Tour ครั้งที่ 9 เป็นค่ายที่เปิดรับนักเรียน ม.4-5 และปวช.1-2 จากทั่วประเทศ นักเรียนที่ได้เข้าร่วมจะได้ทำ mini project ซึ่งน้องๆ จะได้รับความรู้ต่างๆ มากมาย มิตรภาพ รวมถึงความสนุกสนานที่รอน้องๆอยู่นะ สถานที่ : รอบที่ 1 จังหวัดสุพรรณบุรี และสุโขทัย รอบที่ 2 จังหวัดสระแก้วและอุบลราชธานี สมัครออนไลน์ได้ที่ : www.ontour.2bkmutt.com

2019 MEDICAL VOLUNTEER ACADEMY

กิจกรรมสุดพิเศษ สำหรับน้องๆ นิสิต นักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาทิ แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ ฯลฯ กิจกรรมภายในงาน แบ่งปันประสบการณ์ของแพทย์อาสาในพื้นที่และประเทศด้อยพัฒนา แบ่งปันความรู้ด้านการรักษาโรคบูรูลิ อัลเซอร์หรือแบคทีเรียกินเนื้อคน การบรรยายพิเศษ เรื่อง “โรคซึมเศร้า” แนะนำโครงการแพทย์อาสาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้หัวข้อ “การแพทย์เพื่อการแบ่งปัน” อื่นๆ สถานที่ : ห้องประชุมอาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ ชั้น...

Arduino Robo Camp

Robot camp during school holidays “Arduino Robo Camp” The robot camp where you will have the opportunity to own a robot that is built...

BUU Chem. E-Camp #7

หลังจากที่ประสบความสำเร็จมาแล้วถึง 6 ครั้ง โดยน้องๆ ที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมค่ายนี้จะได้พบกับโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่นอกเหนือจากห้องเรียน ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมทางด้านปิโตรเคมี นอกจากนี้จะได้พบปะเพื่อนใหม่ และพี่ๆ ที่มาจากทุกซอกทุกมุมของเมืองไทย ที่จะมาคอยแนะนำและแนะแนวแนวทางการศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยบูรพาให้กับน้องๆ มัธยมปลายที่เรียนมาในสายวิทย์-คณิต สถานที่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรี สมัครออนไลน์ที่ : https://forms.gle/4bXFZKbkk8ezZ2H79

Creative Drama สนุกเรียนรู้การแสดงละครสร้างสรรค์

จะดีแค่ไหนถ้าน้องๆ วัย 8 – 12 ปี ได้เรียนรู้กระบวนการแสดงแบบละครสร้างสรรค์แสนสนุก พัฒนาความคิดและจินตนาการผ่านนิทาน เสริมความมั่นใจด้วยการแสดงแบบกลุ่ม กับคุณครูมืออาชีพด้านการแสดง สถานที่ : ห้องประชุมเรือนร้อยฉนำ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป (ใกล้กับ BTS กรุงธนบุรี) กรุงเทพมหานคร สมัครออนไลน์ ที่ : https://line.me/R/ti/p/%40afr3610t คุณฝ้าย เบอร์ 062 858 7114  

บทความอื่นๆ