หน้าแรก แท็ก เเพร่

แท็ก: เเพร่

พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุถิ่นแถนหลวง

วัดพระธาตุถิ่นแถนหลวง อีกหนึ่งศาสนสถานที่สำคัญ ของตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เป็นวัดที่มีความงดงามมาก มีกิจกรรมให้ร่วมปฏิบัติหลายอย่าง เช่น มีการส่ง เสริมการจัดกิจกรรมให้เป็นศูนย์อบรมและปฏิบัติธรรมของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและศาสนาเป็นประจำตามเทศกาล และจัดส่งเสริมให้มีการอบรมด้านอาชีพและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่า

ม่อนพลอยล้านปี

ปี พ.ศ. 2558 ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ก่อตั้งและร่วมมือกับชุมชนทำเป็นแหล่งท่องเที่ยว โซนจากขวาบนเป็นลานอธิษฐานและลานหินล้านปี ม่อนพลอยล้านปีพบหินบะซอลต์ มีลักษณะเป็นแท่งเสาหลายเหลี่ยมจึงให้ดูแปลกตา

พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่

คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2435 ก่อนสมัยเงี้ยวปล้นเมืองแพร่ เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดแพร่ และยังเคยเป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมศานุวงศ์ได้เสด็จประทับแรม เมื่อเสด็จมาเยือนเมืองแพร่ คุ้มเจ้าหลวงเป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 5 ยุคต้น มีรูปทรงเป็นแบบสถาปัตยกรรมไทยผสมยุโรปหรือทรงขนมปังขิง ตัวอาคารก่ออิฐถือปูนสูง 2 ชั้น ไม่มีเสาเข็มแต่ใช้ไม้ซุงท่อนรองรับฐานเสาทั้งหลัง อาคารหลังนี้มีความหรูหรา สง่างามและโอ่โถงมาก ภายใต้ตัวอาคารยกสูงจากพื้นดินประมาณ 2 เมตร มีห้องสำหรับคุมขังข้าทาส บริวาร ซึ่งกระทำความผิด จำนวน 3 ห้อง ส่วนชั้นบนแบ่งเป็นห้องปีกด้านซ้ายและขวา หลังคาเป็นทรงปั้นหยา เดิมมุงด้วยไม้แป้นเกล็ด แต่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นกระเบื้องลอนคู่ ทั้งปั้นลมและชายคารอบตัวอาคารประดับด้วยไม้ฉลุลวดลายอย่างสวยงาม ด้านหน้าของตัวอาคารมีมุขยื่นออกมา และมีบันไดขึ้นลงทางด้านหน้าและด้านหลัง...

พิพิธภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

พิพิธภัณฑ์การศึกษา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ตั้งอยู่บริเวณชั้นล่างของอาคารน้ำเพชร ซึ่งเป็นอาคารไม้สูง 2 ชั้น แบบล้านนาประยุกต์ อาคารหลังนี้เป็นอาคารเกียรติยศ และเป็นที่ตั้งขององค์กรที่สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน

เรื่องอื่น ๆ