หน้าแรก แท็ก เเหล่งเรียนรู้

แท็ก: เเหล่งเรียนรู้

พิพิธภัณฑ์กำเนิดตำนานบ้านใร่กาแฟ

พิพิธภัณฑ์กำเนิดตำนานบ้านใร่กาแฟ เป็นสถานที่รวบรวมวัตถุจัดแสดงที่เกี่ยวข้องกับกิจการบ้านไร่กาแฟตั้งแต่เริ่มต้น เช่น เครื่องแต่งกาย เครื่องคิดเลข ใบเสร็จ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงกิจกรรมที่เคยจัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นมาและวิวัฒนาการของกิจการบ้านไร่กาแฟจนถึงปัจจุบัน

เรื่องอื่น ๆ