หน้าแรก แท็ก Happyschoolbreak

แท็ก: happyschoolbreak

ปั้นคนปั้นดิน-เป็ดยิ้ม เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกกับ “ปิดเทอมสร้างสรรค์”

การสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่สนุกสนานควบคู่กับการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถเกิดขึ้นได้ง่าย หากนำ "สิ่งใกล้ตัว" มา "ตั้งคำถาม" หรือ "ตีความ" ในมุมใหม่ ดังเช่นกิจกรรมช่วงปิดเทอมของ โรงเรียนบ้านนาสีนวล และ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว จ.สกลนคร

Infographic ปิดเทอมสร้างสรรค์

การใช้เวลาของเด็กเยาวชนในช่วงปิดเทอม จากผลสำรวจเรื่อง “ปิดเทอมนี้เด็กเยาวชนอยากทำอะไร” ในช่วงปิดเทอม 2561 กลุ่มตัวอย่างเด็กเยาวชนและผู้ปกครองระดับประถมศึกษา-อุดมศึกษา จำนวน 1,760 ตัวอย่าง

เรื่องอื่น ๆ