พิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตาก

ที่อยู่

ถนนตากสิน ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน

เวลา 09.00 - 17.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

055-511 001, 082-176 1377

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม


จังหวัดตากได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์เมืองจังหวัดตาก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยปรับปรุงอาคารจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก(หลังเก่า) มาเป็นพิพิธภัณฑ์ เนื่องจากอดีตสถานที่ดังกล่าวเคยเป็น “เรือนประทับ” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งเสด็จเมืองตาก เมื่อปี พ.ศ.2501