พิพิธภัณฑ์ของโบราณบ้านสงเปือย

ที่อยู่

ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110 ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110

วันและเวลาทำการ

เปิดทำการทุกวัน

ตั้งแต่ 08.30 - 16.30 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

045 711 510

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม


พิพิธภัณฑ์ของโบราณบ้านสงเปือยเป็นแหล่งรวบรวมของโบราณซึ่งได้มาจากการเก็บหรือขุดพบในเมืองเตยเมืองเก่าในสมัยขอม ภายในมีการจัดแสดงสิ่งของโบราณมากมาย อาทิเช่น เตียงบรรทมเจ้าเมือง ศิลาจารึก ที่บ่งบอกว่าซากเมืองโบราณดงเมืองเตยนั้นอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านสงเปือย ถัดออกไปบริเวณโดยรอบ ๆ จะมีซากวัด กำแพงเมือง ในปัจจุบันได้ชำรุดลงไปมากแล้ว มีปูชนียสถานที่สำคัญดังนี้ พระพุทธรูปใหญ่ เป็นพระประธานในอุโบสถวัดสงเปือย เป็นที่สักการะของประชาชนในท้องถิ่น ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่ง เจดีย์บรรจุดินจากสังเวชนียสถาน เดิมเป็นเจดีย์เก่า อายุประมาณ 200 ปี และรอยพระพุทธบาทจำลอง จัดสร้างโดยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม และท่านผู้หญิง ในวันสงกรานต์ของทุกปี มีประชาชนในท้องถิ่นมาสรงน้ำเป็นจำนวนมาก