พิพิธภัณฑ์ชุมชนบางเหนียว

ที่อยู่

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 450/2 ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

วันและเวลาทำการ

  • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00-15.30 น
  • วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.30-15.00 น

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

076-211 463

ค่าเข้าชม

เข้าชมฟรี


ศูนย์การเรียนรู้บูรณาการเอกลักษณ์ท้องถิ่นโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว หรือ พิพิธภัณฑ์ชุมชนบางเหนียว ตั้งอยู่ ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว โดยใช้อาคารเรียนหลังเก่าเป็นพื้นที่จัดแสดง เนื้อหาในนิทรรศการทั้งหมดได้มาจากการค้นคว้าและเก็บข้อมูลจากคนในท้องถิ่น เน้นการให้ข้อมูลและใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าชม