พิพิธภัณฑ์กำเนิดตำนานบ้านใร่กาแฟ

ที่อยู่

บริษัท ออกแบบไร่นา(ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 31 หมู่ 6 ตำบลหนองควายโซ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 18170

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน เวลา 09.00-17.00น.

(หยุดวันนักขัตฤกษ์)

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

0-3639 9270-4

ค่าเข้าชม

ทุกวัน เวลา 09.00-17.00น. (หยุดวันนักขัตฤกษ์)


พิพิธภัณฑ์กำเนิดตำนานบ้านใร่กาแฟ เป็นสถานที่รวบรวมวัตถุจัดแสดงที่เกี่ยวข้องกับกิจการบ้านไร่กาแฟตั้งแต่เริ่มต้น เช่น เครื่องแต่งกาย เครื่องคิดเลข ใบเสร็จ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงกิจกรรมที่เคยจัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นมาและวิวัฒนาการของกิจการบ้านไร่กาแฟจนถึงปัจจุบัน