พิพิธภัณฑ์ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค

พิพิธภัณฑ์ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค

ที่อยู่

สำนักท่องเที่ยวเชิงเกษตร องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 160 ถนนมิตรภาพ ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน(ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เวลา 08.30 - 16.00 น

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

0-3634 4926 / M.089-901 8035

ค่าเข้าชม

-ผู้ใหญ่ 100 บาท

-นักศึกษา 80 บาท

-เด็ก/นักเรียน 50 บาท

*มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ*


จุดกำเนิดของอาชีพพระราชทานแห่งเดียวในประเทศไทย เริ่มขึ้นจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จฯ ประเทศเดนมาร์ค โดยทั้งสองพระองค์ทรงสนพระทัยเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนมของชาวเดนมาร์คเป็นอย่างมาก จนกระทั่งรัฐบาลเดนมาร์คได้ถวายโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยให้เป็นของขวัญแด่ล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์