พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา

ที่อยู่

สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ หมู่ 1 บ้านอ่าวทราย ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90100

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน (ยกเว้นวันอังคาร) เวลา 08.30-17.00 น

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

074-591-611, 094-7358746

ค่าเข้าชม

  • เด็ก                     10    บาท
  • นักศึกษา               20    บาท
  • ผู้ใหญ่                  50    บาท
  • ต่างชาติ                100   บาท


เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมท้องถิ่น ศิลปหัตถกรรม ตลอดจนประวัติศาสตร์ โบราณคดี อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นภูมิปัญญาของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะ