พิพิธภัณฑ์และศูนย์ศึกษาชาวไทยภูเขา

ที่อยู่

620/1 ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ เปิดบริการ 09.00-18.00 น.

วันเสาร์ - อาทิตย์ 10.00-18.00 น.

หยุดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

053 - 740 088

ค่าเข้าชม

ค่าบริจาค คนละ 50 บาท


พิพิธภัณฑ์และศูนย์ศึกษาชาวไทยภูเขา  เป็นแหล่งรวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้เก่าๆ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญของแต่ละชาติพันธุ์  เพื่อเป็นที่ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติพันธุ์ตนเองให้กับเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่จะเกิดมาในอนาคต  ซี่งหาดูได้ยากในสังคมบนพื้นที่สูง รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวเกี่ยวกับชาติพันธุ์เผ่าต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ให้กับผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศ ตลอดจนรวมถึงนักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษา เป็นต้น