หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ

ที่อยู่

หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน

เวลา 08.30 - 16.30 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

0-5441-0058

ค่าเข้าชม

ผู้ใหญ่                      20  บาท

เด็ก/พระ/เณร            10  บาท

ชาวต่างชาติ             40  บาท


เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานการเก็บรวบรวมวัตถุโบราณของหลวงพ่อพระธรรมวิมลโมลี ซึ่งหลวงพ่อได้พบซากปรักหักพังและประติมากรรมในยุคหินทรายของเมืองพะเยา อันเป็นที่มาทำให้หลวงพ่อได้เริ่มเก็บรักษาสมบัติของชาติเหล่านี้ไว้ ณ วัดศรีอุโมงค์คำ จนย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ ในปี พ.ศ.2512 จึงย้ายโบราณวัตถุทั้งหมดมาเก็บรักษาต่อ ณ วัดแห่งนี้