โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น

ที่อยู่

ถ.รอบบึง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวัน เว้นวันจันทร์และหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 9.00 - 17.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

0-4327-1173,0-43225166

ค่าเข้าชม

เด็ก 10 บาท

ผู้ใหญ่ 20 บาท

ต่างชาติ 90 บาท


คำว่า “โฮง” ในภาษาอีสานหมายถึง โรง หรือห้องโถงที่มีขนาดใหญ่ ส่วนคำว่า “มูนมัง” หมายถึง ทรัพย์สมบัติหรือมรดก โฮงมูนมังเมืองขอนแก่นเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บภูมิปัญญาที่มีการเล่าเรื่องต่างๆ ของเมืองขอนแก่น เล่าเรื่องปฏิสัมพันธ์ของคนลาว คนจีน คนญวน หรือคนฝรั่ง ที่มาอยู่เมืองขอนแก่นนานมาแล้วเป็นร้อยๆ ปี จนถึงวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน รวมไปถึงวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ที่สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้