พิพิธภัณฑ์เมืองพิจิตร

ที่อยู่

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000

วันและเวลาทำการ

เปิดทำการทุกวัน

ตั้งแต่ 08.30 - 16.30 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

056 612 675

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม


พิพิธภัณฑ์เมืองพิจิตร จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนสำเนียงภาษาพูด วรรณกรรม ตำนานและนิทานต่างๆ จากคนรุ่นหนึ่งมาสู่คนอีกรุ่นหนึ่งจนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดพิจิตร โดยสะท้อนวิถีชีวิตจากอดีตกาลกว่าจะมาเป็นปัจจุบันสมัย เพื่อมิให้ลืมรากเหง้า และตัวตนของชาวเมืองพิจิตร ภายในจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องราวของเมืองพิจิตร