พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ

ที่อยู่

ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

วันและเวลาทำการ

เปิดทำการทุกวัน

ตั้งแต่ 08.00 - 18.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

056 347 034-5

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม


จากการที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเครื่องปั้นดินเผา อันเป็นแหล่งที่อยู่ของชุมชนชาวมอญ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีนอกเหนือจากที่นี้แล้วยังมีหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครสวรรค์ ที่มีเครื่องปั้นดินเผาระดับคุณภาพไม่แพ้กัน เครื่องปั้นดินเผาหมู่บ้านมอญเป็นภูมิปัญญาที่มีมรดกตกทอดมานานกว่า 200 ปี เป็นหมู่บ้านของชุมชนชาวมอญที่ได้อพยพมาจาก อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีมา 4 ครอบครัว คือ ครอบครัวช่างปั้น เลี้ยงสุข เรืองบุญ และครอบครัวแก้วสุทธิมา ต่อมาจึงได้ก่อตั้งที่แห่งนี้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญขึ้นมา โดยมีการแสดงการปั้นดินเผา และมีผู้เชี่ยวชาญแนะนำ สำหรับการลองปั้นดินเผาเองได้ อีกทั้งยังมีร้านอาหารชาวมอญ อาหารของชาวมอญแท้ ๆ