พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

ที่อยู่

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์

08.00 - 16.30 น

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

053-976296 เบอร์โรงเรียน

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม


พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้านโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ 2530 โดยครูสุพรรธน์ เตชะโสด ซึ่งเริ่มจากการสะสมสิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจเป็นเบื้องแรก จากนั้นได้ขอรับบริจาคจากครู,นักเรียน,และผู้ใกล้ชิด จัดแสดงภายในอาคารไม้ที่สร้างมาตั้งแต่ปีพ.ศ 2500 และได้ทำพิธีเปิดป้ายพิพิธภัณฑ์เมื่อวันที่ 12 มิ.ย 2533 โดย ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ อธิบดีกรมสามัญศึกษาฯ