พิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง

ที่อยู่

120 หมู่ที่ 3 อาคารศาลปกครอง ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

วันและเวลาทำการ

เปิดจันทร์ถึงศุกร์

เวลา 9:00-16:30 น. เว้นวันหยุดราชการ

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

02-1410682-3

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม


พิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารศาลปกครอง มีพื้นที่จัดแสดง 187.20 ตารางเมตร และเปิดให้บริการแก่ผู้สนใจเข้าชมตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2554 โดยจัดสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวของศาลปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของไทย สำหรับนิสิต นักศึกษา นักวิชาการ ข้าราชการและประชาชน ตลอดจนชาวต่างประเทศที่สนใจ