พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่อยู่

ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เวลา 08.30-16.30 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

053-943 417-9

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม


พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2516 ในอาคารภาควิชา เพื่อรวบรวมและจัดแสดงสื่อการสอนด้านธรณีวิทยาสาขาต่างๆ  เช่น แบบจำลองทางธรณีวิทยา ตัวอย่างหิน  ตัวอย่างแร่  ซากดึกดำบรรพ์ทั้งของจริงแบบจำลอง  ทั้งที่พบในประเทศและจากต่างประเทศ ฯลฯ