ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เตาเผาสังคโลก (เตาทุเรียง)

ที่อยู่

ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เตาสังคโลก(เตาทุเรียง) บ้านเกาะน้อย ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64310 ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64310

วันและเวลาทำการ

เปิดทำการทุกวัน

ตั้งแต่ 09.00 - 16.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

055 616 228 ถึง 9

ค่าเข้าชม

สำหรับชาวไทย 20 บาท
สำหรับชาวต่างชาติ 100 บาท


ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เตาเผาสังคโลก (เตาทุเรียง) เป็นนิคมอุตสาหกรรมโบราณของเมืองศรีสัชนาลัยที่มีการขุดพบเตาเผาเครื่องถ้วยสังคโลกกว่า 500 เตาในระยะทางยาวถึง 1 กิโลเมตร โดยเครื่องสังคโลกที่ค้นพบนั้นมีทั้งในสภาพสมบูรณ์และแตกหักจำนวนมาก ลักษณะเตาเผาเป็นรูปยาวรีคล้ายประทุนเรือจ้าง มีความยาวประมาณ 7 – 8 เมตร ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เตาเผาสังคโลกประกอบด้วยอาคารสองหลังซึ่งสร้างครอบเตาเอาไว้ อาคารแรกคือเตาที่ 42 เป็นเตาบนดิน อาคารที่สอง คือ เตาที่ 61 เป็นเตาใต้ดิน ภายในจัดแสดงโบราณวัตถุ เอกสารทางวิชาการ ตลอดจนวิวัฒนาการของเครื่องถ้วยสมัยโบราณ