แหล่งการเรียนรู้ Zoo Kids Zone

ที่อยู่

สวนสัตว์เชียงใหม่ เลขที่ 100 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน

ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.30 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

053–221 179 / 053-210 374

ค่าเข้าชม

ซื้อบัตรเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่  สามารถเข้าชมแหล่งการเรียนรู้  Zoo Kids  Zone  ฟรี  ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

หมายเหตุ  ค่าเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่

  • ผู้ใหญ่ไทย คนละ 100  บาท
  • เด็กไทย (ส่วนสูงไม่เกิน 135 ซม.) 20  บาท
  • ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่  คนละ  150  บาท
  • เด็กต่างชาติ(ส่วนสูงไม่เกิน 135 ซม.) คนละ  50  บาท


แหล่งการเรียนรู้  Zoo Kids  Zone   ตั้งอยู่ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่  เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  11 กันยายน  2558  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านธรรมชาติ สัตว์ป่า  พันธุ์พืช  เพื่อถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรม ผลงานวิจัยใหม่ๆที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษาให้กับผู้มาเที่ยวชมสวนสัตว์เชียงใหม่