พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย – พม่า

ที่อยู่

พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย – พม่า 73 ถนนเจ้าขุนเณร ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน

ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

034-512721

ค่าเข้าชม

เด็ก 8 – 14 ปี 30 บาท

นักท่องเที่ยว 80 บาท


Mr. Rod Beattie ได้รวบรวมวัตถุต่างๆในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และศึกษาแหล่งข้อมูลที่มาจากประสบการณ์ หนังสือ และจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในสมัยสงครามมาเป็นเวลากว่า10 ปี โดยให้ความสนใจกับเรื่องราว

การสร้างทางรถไฟสายไทย – พม่าเป็นพิเศษ Mr. Rod จึงเกิดแนวความคิดที่จะจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย – พม่าขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชม การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์เรื่องราวของการสร้างรถไฟสายไทย – พม่า มีคำอธิบายทั้งภาษาไทยและอังกฤษ และมีภาพถ่าย วีดีโอและModel ประกอบเรื่องราวต่างๆด้วย