ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ณ ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี

ที่อยู่

เทศบาลนครอุดรธานี 41000

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ เปิด 08.30 - 20.00 น.

เสาร์ - อาทิตย์ เปิด 09.00 - 17.00 น.

***หยุดวันนักขัตฤกษ์***

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

042 245 954

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม


ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี ห้องสมุดมีชีวิต และกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อบริการประชาชน

นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค พื้นที่เรียนรู้ด้านสุขภาวะที่มีชีวิตผ่านนิทรรศการ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะ และสื่อการเรียนรู้สุขภาวะเพื่อสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามบริบทและความต้องการของคนในพื้นที่