ปิดเทอม ชวนชาวมหาวิทยาลัยไปออกค่ายกัน

มาค่ะ

ถ้าไม่อยากนั่งเบื่ออยู่บ้าน

อยากเจอเพื่อน เรียนรู้ สร้างประสบการณดี

ทาง สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เตรียมกิจกรรมออกค่ายให้ครบทุกภูมิภาคกันไปเลย